Om samer

”Vi är Samer och vi vill vara Samer utan att därför vara mer eller mindre än andra folk i världen”
Samernas kulturpolitiska program 1971

Samerna – Ursprungsfolket i norden

Samerna är ett folk med egen kultur, ett eget språk och egna näringar, och har status som ursprungsbefolkning i Norden.

De äldsta uppgifterna om att samerna berättades av den romerske historieskrivaren Tacitus i början av vår tideräkning. Samerna befolkade då stora delar av norra Skandinavien och nästan hela nuvarande Finland. Finn var för övrigt det gamla germanska nordbornas ord för same. Samerna nämns även i skrifter från 800-talet och senare. Det berättas då om hur de med böjda trästycken jagade på snön efter bytesdjur.

Språket

I Sverige talas nord-, lule- och sydsamiska. Idag, år 2003, finns det många samer som inte kan samiska. Under 60- och 70-talet var det många samer som INTE fick lära sig föräldrarnas modersmål. Många föräldrar trodde att det var det bästa för barnen. De hade själva kommit till en skola där deras eget samiska språk inte var tillåtet och hade tvingats lära sig ett nytt främmande språk när de själva började skolan som sjuåringar. De valde bort samiskan för sina barn i bästa välmening, men det blev ändå så fel.

Geografiskt

Sápmi, Sameland, sträcker sig från Idre i södra Sverige, längs Norges kust till norra Finland och Kolahlvön i Ryssland. i Sápmi finns idag omkring 85 000 samer, varav 20 000 bor i Sverige. Idag lever ungefär 2500 samer på renskötsel, medan omkring 17 000 samer är vanliga yrkesarbetare.

Text av Sara Inger Larsson ur ”Nationella minoriteter i Göteborg och deras kulturarv”