För skolorna

Låt eleverna möta samerna,
ursprungfolket i Norden

Sameföreningen i Göteborg vill ge dig redskap att uppfylla läroplanens mål angående kunskap om samerna. Vi förmedlar bl.a. kontakter med skolor som har jobbat med samernas kultur och vi tipsar om läromedel.

Ájtte, svenskt Fjäll- och Samemuseums katalog har ett brett utbud av bl.a. samisk litteratur. Starta ett spännande temaarbete om samerna och den levande samekulturen.

Utdrag ur läroplanen

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har förtrogenhet med cenrala delar av vårt svenska och nordiska, inklusive det samiska, samt västerländska kulturarv.
Utdrag ur läroplan för grundskolan

Väsentliga delar i ämnet är därför den svenska och nordiska, inklusive den samiska, samt den europeiska kulturen.
Grundskolans kursplan för historia

Skolan ska i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven:
– får erfarenhet av språken i de nordiska grannländerna samt en orientering om det samiska språket och övriga minoritetsspråk.
Grundkolans kursplan för svenska

Skolan skall sträva mot att varje elev har god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska, inklusive det samiska, och västerländska kulturarvet.
Utdrag ur läroplan för gymnasiet