top of page

KULTUR, SPRÅK & IDENTITET

Ett projekt i samarbete med Göteborg Stad

Det är speciellt att vara same i en storstad som Göteborg, långt från det område där samer traditionellt bor och där folk vet väldigt lite om oss och vilka vi är idag utanför historieböckerna. Därför har vi i Sameföreningen skrivit brev till barn i förskolor och skolor i Göteborg.

I breven finns korta texter om modernt, samiskt liv och övningar anpassade för åldersgruppen, med förslag på hur man kan bygga en lektion runt ämnena urfolksidentitet, Sápmi och samiska språk.

Untitled124_20220423221443.png

MATERIAL TILL FÖRSKOLEBARN

Vårt brev till föreskolebarn tar vi upp begreppen urfolk och minoriteter. Vi berättar vi om Sápmi, samernas eget land med hjälp av färger och kartövningar och lär oss att Sápmi och det samiska kanske inte är så långt bort som du tror.

Untitled155_20221207211224.png

MATERIAL TILL ÅK 4-6

I vårt brev till grundskoleelever skriver vi om hur det är tillhöra ett urfolk och samtidigt leva i en modern värld som inte alltid ser en - vem får egentligen identifiera sig som same? 


Vi lär oss om de olika samiska språken och övar på några fraser, samt får lite lästips på samiska ungdomsböcker. 

Vill du veta mer? Ta kontakt med projektansvarig Lena Thorneus.

bottom of page