Sameföreningen i Göteborg bildades 1971. Föreningen har för närvarande 180 medlemmar med samisk bakgrund. Föreningen är en samlande punkt för samer bosatta i Västsverige.

I föreningen finns även ca 80 icke-samer, som vill stödja oss i vårt arbete. Dessa får ta del av samma information som medlemmarna samt blir inbjudna till sameföreningens alla arrangemang, förutom sameslöjdkurser.

Föreningen har årsmöte på våren, surströmming på hösten och självklart även en julfest för såväl stora som små.

I Vättlefjäll har föreningen en torvkåta. Den ligger väldigt vackert och är väl värd ett besök. Där anordnas olika aktiviteter och samlingar. Varje vår samlas vi till arbetshelger för att tillsammans underhålla kåtan. Den årliga surströmmingsfesten brukar vanligtvis hållas där om vädret tillåter. Förutom dessa gemensamma aktiviteter, kan spontana träffar ske vid kåtan. Dessutom har det arrangerats barnläger i kåtan.