Information

Målsättning
Sameföreningens huvudsakliga målsättning är att ge Samerna i Västsverige möjlighet att träffas och umgås och vara en naturlig samlingsplats för sina medlemmar. Det sociala kontaktnätet är grunden för all verksamhet och alla de projekt som föreningen arbetat med under åren.

Informationssatsning
Ett annat av Sameföreningens mål är att sprida kunskap och information om samer då vi märkt ett stort informationsbehov ute bland allmänhet, skolor och organisationer. Sameföreningen har med åren fått alltmer förfrågningar från skolor, vilket visar att det INTE finns tillräckligt med kunskap om samer och att det kan vara svårt att hitta information om samerna och samernas kultur. Sameföreningen samarbetar idag med Värdegrunden vi Göteborgs Universitet samt SV, studieförbundet Vuxenskolan för att sprida kunskap om samerna, deras historia och kultur, anpassat från förskola till universitet.

Kontakta oss för vidare information!